Home
O NAS
ZGŁOSZENIE
NAPRAWY
FAQ
KONTAKT
Sprawdź status zlecenia

Wprowadź dwie dowolne dane w formularz wyszukiwania:

Info
Wprowadź swoje nazwisko jeśli dostarczyłeś sprzęt osobiście lub byłeś nadawcą przesyłki ze sprzętem.
Wprowadź nazwę sklepu lub jej fragment, jeśli reklamacji dokonałeś u sprzedawcy.
Alternatywnie użyj danych nadawcy z listu przewozowego.
Info
Wprowadź swój numer telefonu kontaktowego (w formacie ######### - 9 cyfr bez dodatkowych znaków) lub adres email, które podałeś dostarczając sprzęt do naprawy.
Info
Wprowadź numer listu przewozowego, którym wysłałeś sprzęt do serwisu.
Info
Wprowadź numer seryjny sprzętu.
Dla produktów firmy SAMSUNG jest to zwykle 15 znaków alfanumerycznych.
Dla produktów firmy SIGMA jest to zwykle 7 lub 8 cyfr.
Info
Wprowadź numer zlecenia serwisowego nadany przez nas w chwili przyjęcia sprzętu.
Info
Wprowadź numer zlecenia zewnętrznego - np. numer reklamacji w sklepie.
Możliwe statusy zlecenia:
  • zlecenie w realizacji
  • zlecenie oczekuje na dostawę części zamiennych
  • zlecenie zakończone, oczekuje na odbiór osobisty / wysyłkę kurierem
  • zlecenie zakończone, proszę oczekiwać kontaktu w sprawie sporządzonej ekspertyzy - dotyczy zleceń gwarancyjnych zakończonych ekspertyzą np. z powodu odmowy naprawy z tytułu gwarancji
  • zlecenie zakończone, proszę oczekiwać kontaktu w sprawie ustalenia szczegółów płatności - dotyczy zleceń odpłatnych
  • zlecenie odebrane osobiście
  • zlecenie wysłane kurierem